Globos namuose organizuojamos gyventojams laisvalaikio ir užimtumo paslaugos. Globos namų darbo planuose numatomos priemonės, susitikimai, bendradarbiavimas su mokymo įstaigomis, kitomis socialinių paslaugų teikimo įstaigomis.

Vykdomi šie renginiai:

 • Jubiliejiniai globos namų gyventojų gimtadieniai;
 • Atgailos pamaldos gavėnios laikotarpiu;
 • Užgavėnių šventė;
 • Tarptautinės moters dienos šventė;
 • Šv. Velykų šventė;
 • Motinos dienos minėjimas;
 • Seredžiaus pagrindinės mokyklos mokinių koncertas;
 • Seredžiaus kultūros namų savanorių koncertas;
 • Kūčių vakarienė;
 • Šv. Kalėdų šventė;
 • Naujųjų Metų šventė;
 • Pažintinės kelionės;
 • Globos namų gyventojų išvykos į gamtą; dainos ir vaišės gamtoje;
 • Globos namų gyventojų bei tarybos narių susitikimai;
 • Respublikos meno mokyklų, profesinių mokyklų mokinių ir dėstytojų apsilankymai ir koncertai;
 • Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos mokinių bei Miško mylėtojų būrelio apsilankymai ir koncertai;
 • Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos - daugiafunkcinio centro moterų ansamblio "Melodija" koncertai;
 • Jurbarko rajono meninių kolektyvų koncertai;.
 • Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos daugiafunkcinio centro dramos būrelio spektakliai.
 • Vėlinių ir Visų Šventųjų dienos minėjimas;

Vyksta individualus darbas su gyventojais: mankšta, dailės darbai,  viktorinos konkursai, pokalbiai įvairiomis temomis, susitikimai su žinomais žmonėmis, keliskart per savaitę giedamos atitinkamo laikotarpio giesmės, dainuojamos dainos.

sveikatos prieiuros paslaugos  socialinio darbo paslaugos laisvalaikio paslaugos maitinimo paslaugos busto paslaugos buities paslaugos