antanina22Liepos 10-oji - ypatinga diena Seredžiaus senelių globos namuose gyvenančiai Antaninai Iliuvienei - 100 metų sukaktuvės. Pasveikinti jubiliatės susirinko globos namų darbuotojai, gyventojai, artimieji ir kt. Tarp sveikintojų buvo ir Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius, Socialinės paramos skyriaus vedėja Laima Gardauskienė, Seredžiaus seniūnijos seniūnė Rimantė Pavalkienė.
Šventė prasidėjo šventomis Mišiomis globos namų koplytėlėje. Šventas mišias aukojo Vilkijos šv. Jurgio bažnyčios Klebonas – kun. mgr. Linas Šipavičius ir Ariogalos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios Klebonas kun. Gintautas Jankauskas. Po šventų Mišių gražiausius sveikinimo žodžius išsakė ir dovanas teikė Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius, Socialinės paramos skyriaus vedėja Laima Gardauskienė, Seredžiaus seniūnijos seniūnė Rimantė Pavalkienė, kunigas Gintautas Jankauskas, Globos namų direktorius Zigmas Zakaras, artimieji, kaimynai ir kiti garbingi svečiai. Daug padėkos žodžių išgirdo Antanina už jos darbštumą bei pasiaukojantį darbą Bažnyčios, visuomenės ir istorinės atminties labui. Visi linkėjo, kad sveikata neapleistų, ilgai dar dalintis savo išmintimi ir širdies lobiais!
Garbiajai Jubiliatei ir visiems šventės svečiams koncertą dovanojo žinomas atlikėjas Naglis Mačėnas su akompaniatore Lina Lukošiene.
Vėliau visi šventės dalyviai buvo pakviesti prie šventinio stalo.