ulytele2022Vi­sai su­trumpė­jo die­nos, į pa­langę nuo­la­tos bar­be­na lie­tus, dras­ko­si vėjas. Kai liū­di­me šiltų saulėtų va­sa­ros dienų, kai il­gimės jos jau­kių va­karų, smagu sulaukti mielų viešnių su šypsenomis, mielu bendravimu, tauriomis dvasinėmis dovanomis.
Dėkojame Klausučių moterų vokalinio ansamblio "Ulytėlė" narėms ir jų šauniajai vadovei Daivai Baltrušaitienei už nuostabų koncertą.
Ačiū jums mielosios už Jūsų gerus, neatlyginamus darbus. Visada būkite sveikos! Tegul Jums viskas visada sekasi!