siluva23Šiltą ir gražų rugsėjo 13-osios rytą „apsiginklavę“ gera nuotaika ir nenuvaldomu troškimu patirti naujų įspūdžių, pasukome Šiluvos link. Kelias neprailgo, nes pro autobusiuko langus galėjome grožėtis nuostabiais vaizdais. Šiluva - tai mažas miestelis, jau XVII a visame pasaulyje išgarsėjęs Švč. Mergelės Marijos apsireiškimu. Artimo kaimo piemenėliai, ganydami bandą bažnytinėse žemėse, pamatė ant vieno didelio akmens mergelę, laikančią ant rankų vaikelį ir graudžiai verkiančią. Garsas apie Marijos pasirodymą greitai pasklido. Švč. Mergelės Marijos apsireiškimas Šiluvoje laikomas vienu pirmųjų Marijos pasirodymu Europoje ir bene vienintelis, kai Dievo Motina kreipėsi į kitos konfesijos žmogų. Netrukus po apsireiškimo atgaivinti garsieji Šilinių atlaidai. Į juos ištisos parapijos eidavo iškilmingomis procesijomis, vadovaujamos savo klebonų. Kelionės į Šiluvos atlaidus dar ir šiandien yra tikra atgailos, atsivertimo, o drauge ir džiaugsmo piligrimystė. Apžiūrėjome Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo baziliką, užėjome į garsiąją Šiluvos koplyčią, dalyvavome Šv. Mišiose didžiojoje aikštėje.
Kupini neišdildomų̨ įspūdžių grįžome namo.