velines23Mirusiųjų minėjimo dieną į globos namus atskubėjo mūsų mylimas kunigas Linas Šipavičius, kuris būna šalia, kai mums sunku, kai baisu, kai skauda....Mirties slėpinio akivaizdoje mes esame maži ir beginkliai, tačiau didelė malonė, jei tuo momentu širdyje išlaikome mažą tikėjimo liepsnelę, kad Jėzus paims mus už rankos ir dar kartą pakartos: „Kelkis, prisikelk!“. Tikinčiajam ši viltis - tai plačiai atvertos durys; abejojančiam – šviesos spindulys, prasiskverbiantis pro plyšį. Kai mus apšvies ši susitikimo su Jėzumi šviesa, tuomet mums mirtis, kapas, paminklas taps ne pabaiga, ne šaltas ir baisus taškas, o tik viltingas kablelis, įžengiant į amžinojo džiaugsmo karalystę. Labai svarbu, kad globos namų administracija parengė gražų pietų stalą po Gedulingų mišių, siekiant, kad jis taptų susitaikymo, vienijimosi, bendrystės galimybe. Juk to reikalauja iš mūsų artimųjų pagarbus atminimas, to tikisi ir pats Viešpats Jėzus tose šventose Mišiose.