adventas23Adventas - prieškalėdinis susikaupimo laikotarpis. Šiuo metu krikščionys ruošiasi didžiausiai šventei - kūdikėlio Jėzaus gimimui - Kalėdoms.
Advento vainiką nusipynėme iš kėnių šakelių. Tradiciškai jį papuošėme keturiomis žvakelėmis, kurios simbolizuoja keturis advento sekmadienius. Advento vainikas simbolizuoja amžinybę, ištikimybę Dievui, atgailą ir viltį bei džiaugsmą dėl gimsiančio Kūdikėlio Jėzaus. Tradiciškai ant vainiko uždegamos trys violetinės ir viena rožinė žvakelė. Violetinė išreiškia atgailą ir grįžimą pas Viešpatį, rožinė – džiaugsmą dėl tuoj gimsian­čio Jėzaus. Dėl to rožinė žvakė uždegama trečiąjį advento sekmadienį, skir­tą džiaugsmui.
Pirmoji žvakė vadinama Pranašo arba Vilties žvake.
Antroji – Betliejaus arba visiems skirto išganymo žvakė.
Trečioji – Piemenų arba džiaugsmo žvakė.
Ketvirtoji – Angelų arba meilės žvakė.
Tegul jūsų širdis nušviečia tauri ir rami Advento žvakių šviesa.