Sveikatos priežiūros paslaugos

Asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikia sveikatos priežiūros specialistai: šeimos gydytoja, bendrosios praktikos slaugytoja,  socialinių darbuotojų  padėjėjos. Šios komandos tikslas suteikti kvalifikuotą pagalbą ligos atveju, kokybišką slaugą  negalios ištiktam senelių namų gyventojui ir sveikatos ugdymas bei mokymas, siekiant užkirsti kelią ligų progresavimui bei suteikti žinių, kaip susigyventi su liga ir negalia, kuri dažną aplanko vyresniame amžiuje.

Apgyvendinus naują gyventoją  globos namuose, jį apžiūri gydytoja ir  paskiria kompensacinius vaistus, informuoja apie tolimesnį gydymą bei priežiūrą. Staiga susirgus gyventojui, esant reikalui, kviečiama greitoji pagalba, organizuojamas guldymas į ligoninę tolimesniam asmens gydymui. Įstaigoje yra pirmosios pagalbos vaistinėlė, suvartoti vaistai ir panaudotos medicinos priemonės registruojami specialiame žurnale. Gyventojai aprūpinami medikamentais, tvarstomąja medžiaga ir sveikatos priežiūros priemonėmis (dezinfekuojančiomis priemonėmis,  priemonėmis pragulų profilaktikai, tepalais, asmens higienai skirtomis priemonėmis: dantų pasta, burnos skalavimo skysčiu, įklotais, vienkartinėmis  paklodėmis, sauskelnėmis), pagal patvirtintą tvarką „Medikamentų, tvarstomosios medžiagos ir sveikatos, priežiūros priemonių naudojimo tvarkos aprašas“. Patvirtinti medikamentų ir tvarstomosios medžiagos finansiniai normatyvai vienam asmeniui per dieną.

Medicinos personalas stebi gyventojų sveikatos pokyčius, teikia būtinąją pagalbą. Esant poreikiui, gyventojai nukreipiami gydytojų specialistų konsultacijoms ir gydymui. Mes palydime savo gyventojus į sveikatos priežiūros įstaigas.

Gyventojams užtikrinama efektyvi slauga ir priežiūra.

Asmens sveikatos priežiūros specialistų komanda dirba vadovaudamasi visomis medicinos normomis, įstatymais ir poįstatyminiais aktais, kurie reglamentuoja specialistų pareigas, teises ir atsakomybę.

Teikiamos paslaugos:

 • Pragulų profilaktika,
 • Kėlimas ir vartymas,
 • Kasdienė kūno priežiūra,
 • Sauskelnių keitimas,
 • Vaistų davimas, lašų į akis lašinimas,
 • Diurezės stebėjimas,
 • Maitinimas,
 • Kūno temperatūros, AKS ir pulso matavimas,
 • Maudymas vonioje arba lovoje,
 • Šeimos gydytojo ir gydytojų specialistų konsultacijų organizavimas Klinikinės slaugos procedūros (pragulų priežiūra, žaizdų tvarkymas, injekcijos į raumenis ir venas, šlapimo pūslės kateterizavimas, maitinimo zondo įvedimas ir kt.)
 • Bendravimas
 • Hematologinių ir šlapimo tyrimų atlikimas.

Slaugos priemonės:

 • Mobilus keltuvas ir diržai- Stacionarus lubinis  keltuvas
 • Vonios ir tualeto reikmenys
 • Namų apyvokos pagalbinės priemonės
 • Virtuvės reikmenys
 • Judėjimą lengvinančios priemonės

- Kūno apsaugos

- Kineziterapijos priemonės

- Funkcinės – elektrinės lovos

Socialinio darbo paslaugos

Socialinio darbo tarnybos tikslas - suteikti kvalifikuotą socialinę pagalbą ir priežiūrą senelių namų gyventojams, stiprinti gyventojų funkcinį savarankiškumą, gerinti socialinio savarankiškumo  galimybes, saugoti gyventojų privatumą ir taip užtikrinti geresnę gyvenimo kokybę.

Pagyvenusius žmones aptarnaujančią komandą sudaro vyr. socialinis darbuotojas,  socialinis darbuotojas ir socialinių darbuotojų padėjėjai bei užimtumo specialistė, p. (darbuotojų funkcijos).

Skyriaus uždaviniai:

 • gerbti kiekvieno asmens privatumą ir individualumą;
 • užtikrinti reikalingą socialinę priežiūrą ir globą;
 • suteikti galimybes užsiimti jam patinkančia veikla;
 • sukurti kuo saugesnę, namus primenančią aplinką;
 • skatinti Globos namų gyventojų integraciją į visuomenę;
 • aktyvinti, burti pagyvenusius žmones dalyvauti Globos namų veikloje, skatinti savitarpio pagalbą;

Socialinis darbas organizuojamas ir planuojamas atsižvelgiant į gyventojų poreikius, galimybes, socialinę ir fizinę sveikatą. Vykdoma individuali veikla su kiekvienu gyventoju, grupiniai užimtumo ir darbo terapijos užsiėmimai, žaidimų terapija, dvasinių poreikių tenkinimas. Gyventojams, pajėgiantiems ir norintiems individualiai atlikti smulkius buitinius darbus, yra sudaromos sąlygos tai atlikti.

Socialinių darbuotojų teikiamos bendrosios paslaugos:

 • bendravimas
 • tarpininkavimas
 • teisių ir interesų atstovavimas
 • konsultavimas
 • socialinių ryšių su artimaisiais palaikymas
 • individualių poreikių įvertinimas
 • dvasinių poreikių tenkinimas ir kt.

Darbo terapijos paslaugos, skirtos išlaikyti globos įstaigos gyventojus fiziškai aktyvius, skatinti juos užsiimti malonia veikla, apsitarnauti patiems, priprasti ir išmokti naudotis kompensacine technika.

Darbo terapijos pobūdis:

 • aplinkos tvarkymas
 • gėlių ir sodo priežiūra
 • kambario tvarkymasis
 • kita su darbu susijusi veikla
 • edukacinė veikla (periodikos, knygų skaitymas, paskaitos, stalo žaidimai).

Maitinimo paslaugos

Gyventojų maitinimą organizuoja 3 žmonių komanda (dietistė ir 2 virėjos),   kuri visomis jėgomis bando išpildyti gyventojų poreikius.   

Maitinimas organizuojamas 4 kartus per dieną.  Plečiamas maitinimo patiekalų asortimentas: meniu papildomas naujais patiekalais. Maisto gamybai pasirenkami tik kokybiški produktai. Maitinimas vykdomas vadovaujantis geros higienos praktikos taisyklėmis. Virtuvės įranga atitinka keliamus reikalavimus .                                     

Valgiaraštis sudaromas atsižvelgiant į gydytojo rekomendacijas. Teikiamos pilnavertės mitybos ir dietinio maitinimo paslaugos. Pagal gydytojų rekomendacijas ir poreikį organizuojamas dietinis maitinimas. Negalintys pavalgyti savarankiškai gyventojai yra maitinami. Padedant darbuotojams, įstaigoje sudarytos sąlygos bet kuriuo metu atsigerti arbatos ar kavos, pasigaminti mėgstamo  maisto.

Maitinimas vykdomas vadovaujantis geros higienos praktikos taisyklėmis. Virtuvės įranga atitinka keliamus reikalavimus.

Gyventojų maitinimą organizuoja 3 žmonių komanda (dietistė ir 2 virėjos),   kuri visomis jėgomis bando išpildyti gyventojų poreikius.         

Maitinimas organizuojamas 4 kartus per dieną.  Plečiamas maitinimo patiekalų asortimentas: meniu papildomas naujais patiekalais. Maisto gamybai pasirenkami tik kokybiški produktai. Maitinimas vykdomas vadovaujantis geros higienos praktikos taisyklėmis. Virtuvės įranga atitinka keliamus reikalavimus .                                       

Valgiaraštis sudaromas atsižvelgiant į gydytojo rekomendacijas. Teikiamos pilnavertės mitybos ir dietinio maitinimo paslaugos. Pagal gydytojų rekomendacijas ir poreikį organizuojamas dietinis maitinimas. Negalintys pavalgyti savarankiškai gyventojai yra maitinami. Padedant darbuotojams, įstaigoje sudarytos sąlygos bet kuriuo metu atsigerti arbatos ar kavos, pasigaminti mėgstamo  maisto.

Maitinimas vykdomas vadovaujantis geros higienos praktikos taisyklėmis. Virtuvės įranga atitinka keliamus reikalavimus.

Laisvalaikio ir užimtumo paslaugos

Globos namuose organizuojamos gyventojams laisvalaikio ir užimtumo paslaugos. Globos namų darbo planuose numatomos priemonės, susitikimai, bendradarbiavimas su mokymo įstaigomis, kitomis socialinių paslaugų teikimo įstaigomis.

Vykdomi šie renginiai:

 • Jubiliejiniai globos namų gyventojų gimtadieniai;
 • Atgailos pamaldos gavėnios laikotarpiu;
 • Užgavėnių šventė;
 • Tarptautinės moters dienos šventė;
 • Šv. Velykų šventė;
 • Motinos dienos minėjimas;
 • Seredžiaus pagrindinės mokyklos mokinių koncertas;
 • Seredžiaus kultūros namų savanorių koncertas;
 • Kūčių vakarienė;
 • Šv. Kalėdų šventė;
 • Naujųjų Metų šventė;
 • Pažintinės kelionės;
 • Globos namų gyventojų išvykos į gamtą; dainos ir vaišės gamtoje;
 • Globos namų gyventojų bei tarybos narių susitikimai;
 • Respublikos meno mokyklų, profesinių mokyklų mokinių ir dėstytojų apsilankymai ir koncertai;
 • Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos mokinių bei Miško mylėtojų būrelio apsilankymai ir koncertai;
 • Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos - daugiafunkcinio centro moterų ansamblio "Melodija" koncertai;
 • Jurbarko rajono meninių kolektyvų koncertai;.
 • Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos daugiafunkcinio centro dramos būrelio spektakliai.
 • Vėlinių ir Visų Šventųjų dienos minėjimas;

Vyksta individualus darbas su gyventojais: mankšta, dailės darbai,  viktorinos konkursai, pokalbiai įvairiomis temomis, susitikimai su žinomais žmonėmis, keliskart per savaitę giedamos atitinkamo laikotarpio giesmės, dainuojamos dainos.

Būsto ir aplinkos pritaikymas

Gyventojai kambariuose apgyvendinami atsižvelgiant į sveikatą, amžių, lytį, poreikius ir pomėgius. Asmens gyvenamasis kambarys sutvarkytas jaukiai, aplinka artima namų aplinkai. Kiekvienas namų gyventojas gyvenamajame kambaryje turi šiuos būtiniausius baldus: lovą, spintelę, kėdę. Spinta, stalas gali būti keliems asmenims. Sudaryta galimybė turėti kambaryje savo baldų ir kitų asmeninių daiktų, jei tai nesudaro pavojaus jo ar kitų asmenų saugumui. Tai numatyta vidaus tvarkos taisyklėse.Įstaigoje yra du šaldytuvai,  skirti gyventojams maistui laikyti. Įrengtos kitos patalpos gyventojų poreikiams tenkinti: maldos kambarys, lankytojų bei poilsio kambarys. Vestibiulyje yra televizorius, muzikos centras. Užimtumo kambaryje yra ne tik televizorius, multimedijos įrenginys, bet ir masažinis fotelis, specialus masažuoklis pėdoms, treniruoklis – dviratis gyventojų fizinei sveikatai palaikyti ir stiprinti. Patalpų oro temperatūra, apšvietimas, priešgaisrinė apsauga atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus. Globos namuose turime knygų. Gyventojai turi galimybę ramiai paskaityti grožinę literatūrą ir skaityti spaudą, nes prenumeruojame gyventojų pamėgtus laikraščius ir žurnalus.  Užimtumo kambaryje yra kompiuteris, kuriuo gali naudotis visi globotiniai.  Dalis gyventojų naudojasi Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos - daugiafunkcinio centro bibliotekos paslaugomis. Seredžiaus Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios kunigas atvyksta į globos namus, kur maldos kambaryje aukoja šventas mišias gyventojams prieš didžiąsias religines šventes ir esant poreikiui. Gyventojams, kurie pageidauja sudaroma galimybė nuvykti į Seredžiaus Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią.

Gyventojui užtikrinta, kad asmens higienos patalpos – tualetai, prausimosi/maudymosi patalpos – yra lengvai ir greitai pasiekiamos, patogios naudotis, garantuojančios privatumą. Tualetų, dušų, vonių plotai bei jų įrengimas ir aprūpinimas higienos reikmenimis atitinka sveikatos apsaugos ministro patvirtintų higienos normų reikalavimus. Asmeninės higienos patalpos turi vidinius užraktus, atskirai įrengtos vyrams ir moterims. Kiekvienam gyventojui jo gyvenamajame kambaryje yra sąlygos skaityti ar užsiimti kita laisvalaikio veikla, atsižvelgiant į asmens poreikius ir pageidavimus.

Buities, asmens higienos paslaugos

Seredžiaus senelių globos namuose nuolat ugdomi gyventojų higieniniai bei savitvarkos įgūdžiai, skatinama namų ruošos darbus atlikti patiems, tačiau atsižvelgiant i gyventojų sveikatos būklę ir specialiuosius poreikius, teikiamos asmens higienos ir buities paslaugos.

Gyventojai aprūpinami buitinėmis ir asmens higienos priemonėmis, atsižvelgiant į gaunamus asignavimus bei įstaigos patvirtintą tvarką ir normatyvus. Užtikrinant asmens bei patalpų higieninę švarą, yra paskirti atsakingi asmenys kurie sistemingai vykdo tikrinimus.

1.Teikiamos šios asmens higienos  paslaugos:

 • Aprūpinimo individualiomis higienos priemonėmis, (pagal įstaigos galimybes);
 • Naudojimosi dušu, vonia ,
 • Sunkios negalios asmuo maudomas ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę ir jam kasdien Atliekamos kūno priežiūros procedūros;
 • Personalo pagalba atliekant asmens higienos (plaukų kirpimas, barzdos skutimas, Pedikiūras ir kt.) procedūras;
 • Sauskelnių keitimas;
 • Aprengimas;
 • Pagalba tualete;
 • Pagalba naudojantis basonu.

 2.Teikiamos šios buities paslaugos:

 • Drabužių, patalynės keitimas, skalbimas, lyginimas (lovos skalbiniai, rankšluosčiai, drabužiai keičiami pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kas 7 dienas);
 • Drabužių siuvimas, taisymas;
 • Gyvenamųjų ir bendro naudojimo patalpų tvarkymas ir priežiūra;
 • Asmeninių daiktų priežiūra; 
 • Higienos ir švaros priemonių  suteikimas;
 • Patalpų ir jose esančio inventoriaus dezinfekavimas.
 • Naudojimasis buitinėmis skalbimo mašinomis.