2021 metų
vidutinis mėnesisnis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, eurais

2022 metai

 

Darbuotojų skaičius

Pareigybė

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, eurais
I ketvirtis

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, eurais
II ketvirtis

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, eurais
III ketvirtis

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, eurais
IV ketvirtis

1902

1

Direktorius

2157

2290 

2408 

2489 

1229

11

Socialiniai darbuotojai (soc. darbuotojas, soc. darbuotojo padėjėjai, užimtumo specialistas)

1288

1303 

 1310

1746 

968

1,75

Medicinos personalas (slaugytojas, psichologas, dietistas)

999

935 

996 

1182 

1201

2

Administracinis personalas (buhalteris, ūkvedys)

1305

1297 

1385 

1679 

813

8,25

Ūkio dalies darbuotojai (virėjai, valytojai, sandėlininkas, meistras-remontininkas, elektrikas, skalbėjas, kiemsargis)

887

951 

1017 

1125 

 

Pareigybė 2020 metų
vidutinis mėnesisnis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, eurais
2021 metai
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, eurais
I ketvirtis
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, eurais
II ketvirtis
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, eurais
III ketvirtis
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, eurais
IV ketvirtis
Direktorius 2077 1 2044  2044  1476  2044
Socialiniai darbuotojai (soc. darbuotojas, soc. darbuotojo padėjėjai, užimtumo specialistas) 1055 11 1208  1210  1191  1306
Medicinos personalas (slaugytojas, psichologas, dietistas) 842 1,75 947  977  990  956
Administracinis personalas (buhalteris, ūkvedys) 999 2 1197  1196  1213  1197
Ūkio dalies darbuotojai (virėjai, valytojai, sandėlininkas, meistras-remontininkas, elektrikas, skalbėjas, kiemsargis) 702 8,25 827  835  843  748

 


 

Pareigybė 2019 metų
vidutinis mėnesisnis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, eurais
2020 metai
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, eurais
I ketvirtis
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, eurais
II ketvirtis
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, eurais
III ketvirtis
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, eurais
IV ketvirtis
Direktorius 1544 1 1879 2033   2310 2088 
Socialiniai darbuotojai (soc. darbuotoja, soc. darbuotojos padėjėjos, užimtumo specialistė) 841 11 1026 1057  1095  1043 
Medicinos personalas (slaugytoja, psichologė, dietistė) 627 1,75 816 835  883  833 
Administracinis personalas (buhalterė, ūkvedė) 906 2 997 997   999 1002 
Ūkio dalies darbuotojai (virėjos, valytoja, sandėlininkė, meistras-remontininkas, elektrikas, skalbėja, kiemsargis) 641 8,25 704  726 631  747 

 

Pareigybė 2018 metų
vidutinis mėnesisnis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, eurais
2019 metai
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, eurais
I ketvirtis
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, eurais
II ketvirtis
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, eurais
III ketvirtis
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, eurais
IV ketvirtis
Direktorius 1006 1 1618 1521  1585  1544 
Socialiniai darbuotojai (soc. darbuotoja, soc. darbuotojos padėjėjos, užimtumo specialistė) 541 11 828 819  846  841
Medicinos personalas (slaugytoja, psichologė, dietistė) 525 1,75 704 610  704 627 
Administracinis personalas (buhalterė, ūkvedė) 564 2 894 886   901 906 
Ūkio dalies darbuotojai (virėjos, valytoja, sandėlininkė, meistras-remontininkas, elektrikas, skalbėja, kiemsargis) 439 8,25 644 685  659   

Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas